“Kunder er mer omskiftelige nå” pleier folk å si. Eller har vi bare blitt dårligere på å pleie relasjonene våre? Jeg tror det siste, og tenkte derfor å dele fem tips for hvordan du får en kunde til å bli hos deg. Og ikke fordi han eller hun må, men fordi kunden genuint liker deg. Følg med!

En kunde kommer til å bli værende dersom han eller hun liker deg. Så enkelt er det. Derfor må vi spør oss: Hvorfor liker vi andre mennesker? Slapp av, du skal få slippe å løse denne dyptpløyende filosofiske gåten på egen hånd! Selvsagt finnes det andre som har undret seg over og undersøkt dette fenomenet som normalt kalles for “attraksjon”. En av de mest kjente på området er psykologen Elliot Aronson, og ifølge hans forskning kan du gjøre følgende for at noen skal like deg:

1. Vær ditt mest attraktive jeg

At vi liker flotte mennesker er ikke bare en myte, det er vitenskapelig bevist. Det fins f.eks. en studie som viser at lærere påvirkes av elevenes attraktivitet og gir ulike former for straff når de har vært ulydige. En annen studie viser at et tiltalende ytre kan gå i din favør når andre skal gjøre seg opp en oppfatning om din personlighet. Med andre ord: Det er ingen dårlig idé å anstrenge seg i forkant av et kundetreff for å få frem sine mest attraktive trekk!

2.Vis frem kompetansen din (men ikke vær perfekt)

En annen måte å få en kunde til å like deg på, er ved å vise frem dine talenter. “Men ingen liker vel en skrytepave” tenker du kanskje. Nei, men vi mennesker liker å ha rett – og den sannsynligheten øker dersom vi omgir oss med kompetente personer. Og derfor trekkes vi mot personer som vet hva de gjør og hva de snakker om, f.eks. noen som deler sin kunnskap om hvordan du blir en bedre selger.

3. Briljer sosialt med ros og tjenester

Dette vet du antakeligvis allerede, men personer elsker skryt og at noen gjør dem en tjeneste. Å gi et kompliment eller to og å gi en hjelpende hånd til kunden er derfor sikre kort for å bli godt likt. Men visste du at du også kan be ham eller henne om å gjøre noe for deg? Det kan virke bakvendt, for hvorfor skulle vedkommende like deg dersom denne personen måtte anstrenge seg? Svaret er rettferdiggjørende: Dersom personen gjør deg en tjeneste må det jo være fordi vedkommende liker deg, eller hva?

4. Fremhev likhetstrekk mellom deg og kundene

“Like barn leker best” pleier mange å si. Og det stemmer faktisk: vi liker personer som ligner oss selv på et eller annet vis. Det kan dreie seg om felles interesser, verdivurderinger, meninger eller andre likheter som på en eller annen måte bekrefter at vi tenker og gjør ting riktig. For atter igjen: mennesker liker å ha rett. Når det er sagt, så anbefaler jeg ikke at du blir til et speilbilde av kunden din. Men dersom du er enig i noe han eller hun sier – si det snarere enn å holde tett. Eller fortell om din siste skitur, dersom du faktisk vet at kunden også bruker å gå på ski.

Tips! Likhet er ikke bare positivt for attraksjonen, men også ganske praktisk. F.eks. Kan det være lurt å henvende seg til nye kunder som ligner dem du allerede har, siden de trolig sitter inne med samme behov. Å arbeide med tvillinglister i salgsarbeidet er derfor et smart trekk!

5. Fortell at du liker dem!

Av og til kan vi mennesker være veldig kompliserte. Men i noen tilfeller er vi også veldig enkle, som når vi begynner å like et menneske bare fordi han eller hun liker oss. Jo, det er sant, vi liker dem som liker oss! Så på neste kundemøte; fortell hva du faktisk liker ved personen eller bedriften, ikke bare tenk det.