Som oftest møter jeg på kunder i salgssamtalene mine som ikke har tid til å ta samtalen akkurat da, men gjerne vil at jeg sender dem litt info. Hvor fristende det enn måtte være å bare sende over informasjon til dem og deretter gå videre til neste kunde, så vil jeg gjerne vite at min nedlagte tid faktisk kan føre til noe mer enn bare en e-post. Så hvordan håndterer du da disse samtalene enklest for å kunne komme videre?

Først og fremst må du avklare om de virkelig vil ha informasjon. Det finnes tre enkle spørsmål å stille, og kan de ikke svare på disse, da er de ikke interesserte – gå videre! Kan de besvare dine spørsmål, send informasjonen og sørg også for å booke inn en oppfølgingssamtale for å holde kunden varm.

Spørsmål å stille for å avgjøre om kunden virkelig er interessert:

  1. Hva? – Absolutt, hva vil du at jeg sender?
  2. Når? – Når trenger du informasjonen? (ingen trenger infoen med det samme, sørg for at du ikke bruker verdifull kaldringetid på å sette sammen informasjon uten et bestemt tidspunkt.)
  3. Hvorfor? – Hvorfor vil du ha informasjonen?

Har de svart på alle ovenstående spørsmål? Sørg da for å booke inn en oppfølgingstid. Det gjør du enklest slik: «Passer det at jeg følger opp i neste uke? I så fall hvilken dag? Fungerer klokken X? Flott, da sender jeg en kalenderinvitasjon slik at du ikke glemmer at jeg skal ringe!»

Lykke til!