Salgsverktøy er et relativt nytt fenomen, og for mange er det fremdeles vanskelig å forstå hva de bidrar med. Derfor gir vi deg eksempler på fem salgsscenarioer og hvordan du håndterer dem. Med – og uten – salgsverktøy.

Scenario 1: Telefonsalg

Du må finne nye kunder, og bestemmer deg derfor for å ta i bruk telefonen. Foretaket ditt vender seg mot større restaurantvirksomheter på Sørlandet.

Selger UTEN et salgsverktøy

Du prøver å google deg frem til foretak som passer inn i målgruppen din for så å lete frem kontaktopplysningene, som du så limer inn i en Excel-fil. Å lage en ringeliste kan ta fra 9 til 90 minutter.

Selgere MED et salgsverktøy

Du åpner salgsverktøyet og finner foretak som 1) hører til i bransjen “restaurantvirksomhet”, 2) har en omsetning på mer enn 300 millioner, og 3) befinner seg i Aust-Agder. Du setter sammen en ferdig ringeliste med forskjellige foretak på fem minutter.

 

Scenario 2: Kontakte leads

Usannsynlige forklaringer på hvorfor bedriften din mister kunder

Du har besøkt en messe og knyttet nye kontakter. Du har med deg en del visittkort hjem, og nå er tiden inne for å følge opp.

Selger UTEN et salgsverktøy

Du finner frem visittkortene og mater kontaktene, siffer etter siffer og bokstav etter bokstav, inn i adresseboken. Men så oppdager du at du har glemt noen visittkort på messen, og du prøver å huske hvem du egentlig har snakket med …

Selgere MED et salgsverktøy

Du åpner salgsverktøyet og starter å jobbe deg gjennom listen med de nye kontaktene. Da du var på messen, skannet du inn alle visittkort, omgjorde dem til mulige avtalepartnere og la inn en påminnelse om at du skulle følge dem opp i dag.

 

Scenario 3: Salgsmøte

Tips til salgsforhandlingen: hvilke stiler du kan bruke og når

Du har de siste ukene hatt kontakt med restauranten Ristorante, og de har vist interesse for produktene dine.  Du har planlagt et møte til uken, og du holder på med å forberede materialet.

Selger UTEN et salgsverktøy

Du prøver å huske hva det var som ble bestemt i løpet av den siste telefonsamtalen med restauranten. Hvem var det som skulle delta på møtet? Hva var det du skulle presentere? Du husker vagt at det var 2-3 personer som skulle delta på møtet, og at du hadde planlagt å fokusere på kvalitet under presentasjonen, siden restauranten var i tvil om hvorvidt produktene holder mål, men du klarer ikke å komme på alle detaljene.

Selgere MED et salgsverktøy

 Du søker på “Ristorante” i salgsverktøyet og får opp både kontakthistorikken og notisene dine. Der ser du at det er daglig leder, kjøkkensjef og en arbeidsleder som skal delta på det planlagte møtet. Du har også lagt til en notis om å fokusere på kvalitet i presentasjonen. Dessuten har du lagt til en påminnelse om å ta med kaffe, siden dette var noe du hadde lovet i forbifarten.

 

Scenario 4: Avtalen er i boks

Møtet med restauranten Ristorante går bra, og noen uker senere vinner du kontrakten. Hurra! Det harde arbeidet har virkelig lønnet seg!

Selger UTEN et salgsverktøy

Siden det er snakk om en større avtale, åpner du innboksen og skriver en e-post til sjefen din som har bedt om å få en oppdatering. Det hele tar et par minutter, siden du må beskrive avtalen og hva sluttverdien dens er.

Selgere MED et salgsverktøy

Du endrer avtalestatus til “order” i salgsverktøyet og sjefen din får automatisk en e-post om at avtalen er i boks. Sjefen kan siden se hele prosessen i salgsverktøyet, og også hva sluttverdien av avtalen ble.

 

Scenario 5: Mersalg

Du har et par stamkunder som kjøper nytt utstyr til restauranten sin med jevne mellomrom. Men i år har du følelsen av at du har færre lojale kunder, og du har lyst til å ta kontakt med dem du ikke har hørt noe fra.

Selger UTEN et salgsverktøy

Du prøver å huske tidligere kunder og leter gjennom innboksen, mappene og forskjellige dokumenter for å finne dem. Det tar tid å sette sammen listen, og du lurer på om du har fått med alle. Dessuten husker du ikke alle detaljene rundt når, hva og hvorfor alle handlet hos foretaket ditt sist.

Selgere MED et salgsverktøy

Du åpner salgsverktøyet og søker etter “gullkunde” som er den knaggen du har gitt til de største kundene og de som er stamkunder. Alle foretakene dukker opp på en liste som du kan begynne å jobbe deg gjennom.


Se (og hør, hvis du forstår svensk) hvordan alt fungerer

Video: Slik lager du ringelister i Lime Go
Les mer: Skann visittkort med Snaplead (engelsk)
Video: Arbeid med knagger i Lime Go

Eller besøk lime-go.no